A+ R A-

Η ιστορία του ΤάϊΤζί Τσουάν

:: Τάϊ Τζι Τζουάν και Σαολίν :: 

Η πιο παλαιά αναφορά για την προέλευση του Τάϊ Τζι Τσουάν 

Οι γραπτές εργασίες σχετικές με το Τάϊ Τζι Τσουάν (Taijiquan) δεν ήταν από το χωριό Τσεν ή από τους κατοίκους του. Η πρώτη αναφορά για το Τάϊ Τζι Τσουάν έγινε στο βιβλίο Κλασσικό Τάϊ Τζι Τσουάν του Ουόνγκ Τσουνγκ Γιε (Wang Tsung Yueh). Το πιο παλιό αποδεκτό και ιστορικά τεκμηριωμένο εγχειρίδιο που έχουμε για το Τάϊ Τζι Τσουάν, είναι από τον Λι Ι Γιου (Li Ι Yu -1832-1892) που μεταγλώττισε τα 3 βιβλία της Πρωταρχικής τέχνης, που είναι γνωστά σαν " Τα 3 παλαιά εγχειρίδια " στο Γιουνγκ Νιέν (Yung Nien) σήμερα. Ο Λι έμαθε την τέχνη του Τάϊ Τζι Τσουάν από το θείο του Γου Γιου Χσιανγκ (Wu Yu Xiang), μαθητή του Γιανγκ Λου Τσαν (Yang Lu Chan), ιδρυτή του δημοφιλέστερου ύφους Γιανγκ Τάϊ Τζι Τσουάν (Yang Taijiquan), και του Τσεν Τσινγκ Πινγκ (Chen Ching Ping), από τον οποίο έμαθε το Σιάο Τζια (Xiao Jia) ή Μικρό πλαίσιο όπως είναι πιο γνωστό. Σε αυτά τα βιβλία κατέγραψε το κλασικό Τάϊ Τζι Τσουάν, τις εργασίες του θείου του, τη διδασκαλία του Ουόνγκ Τσουνγκ Γιε (Wang Tsung Yueh) και τις προσωπικές του εμπειρίες και βιώματα σε αυτή τη τέχνη. Στο "Συνοπτική εισαγωγή στο Τάϊ Τζι Τσουάν" έγραψε ότι ο δημιουργός της τέχνης αυτής ήταν ο Τσανγκ Σαν Φενγκ (Chang San Feng), ο οποίος έζησε το 13ο αιώνα κατά τη Δυναστεία Σονγκ, και ότι ο Ουόνγκ Τσουνγκ Γιε που ήταν ειδικευμένος σε αυτό το διαβίβασε πολύ αργότερα στο χωριό Τσεν. Αργότερα, ο Λι Ι Γιου ξανάγραψε την πρώτη πρόταση της εισαγωγής του για να πει ότι ο ιδρυτής του Τάϊ Τζι Τσουάν ήταν άγνωστος. Αυτό είναι το πιο παλαιό αρχείο που έχουμε για την Ιστορική προέλευση του Τάϊ Τζι Τσουάν. 

 

Η θεωρία Τσανγκ Σαν Φενγκ

Αυτή είναι η θεωρία της προέλευσης του Τάϊ Τζι Τσουάν που υιοθετείται από τα πιο πολλά στυλ και ειδικότερα από το Στυλ Γιανγκ. Το Στυλ Γιανγκ οριοθετεί την προέλευσή του από τον Τσεν Τσανγκ Σιν (Chen Chang Xin) που διδάχθηκε από τον Τζιανγκ Φα (Jiang Fa) που διδάχθηκε στη συνέχεια από τον Ουόνγκ Τσουνγκ Γιε. Ο Ουόνγκ Τσουνγκ Γιε υποτίθεται ότι ήταν ένας από τους μαθητές του Τσανγκ Σουνγκ Τσι (Chang Sung Chi), ενός από τους πιο διάσημους Δασκάλους της Εσωτερικής Πυγμαχίας του Ναού Γου Τανγκ (Wudang). Ο ναός Γου Τανγκ υπάρχει βεβαίως και η Εσωτερική Πυγμαχία του υπήρξε βεβαίως και έχει ορισμένα χαρακτηριστικά του Τάϊ Τζι Τσουάν, όπως το να αντιμετωπίζεις τον αντίπαλο με απόλυτη ηρεμία και απαλότητα. Ο δημιουργός αυτής της Εσωτερικής Πυγμαχίας ήταν ο Τσανγκ Σαν Φενγκ, που στα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν Ταοϊστής Μοναχός στο βουνό Γου Τανγκ. Οι πολεμικές τέχνες Γου Τανγκ έχουν ελάχιστη ομοιότητα με το Τάϊ Τζι Τσουάν που υπάρχει σήμερα παρ' ότι έχουν αρκετά κοινά γνωρίσματα. Ο Τσανγκ Σαν Φενγκ είναι ο Πρώτος Μεγάλος Δάσκαλος του Τάϊ Τζι Τσουάν μα σίγουρα δεν είναι Εμπνευστής του.

 

Η θεωρία του Τσεν Που 

Αυτή η θεωρία δημιουργήθηκε από τον Τσεν Σιν (Chen Xin), τον πρώτο που έγραψε βιβλίο με θέμα το "Στυλ Τσεν του Τάϊ Τζι Τσουάν". Απέδωσε τη δημιουργία της τέχνης στον Τσεν Που (Chen Pu), κάτι που απορρίφθηκε από τον Τσεν Τζι Που (Chen Ji Pu) στο πιο πρόσφατο βιβλίο του σχετικά με το Στυλ Τσεν του Τάϊ Τζι Τσουάν. Στα κείμενα του Τσεν Σιν αναφέρεται ότι ο Τσεν Που δίδασκε τους μαθητές του έναν τρόπο να αφομοιώνουν τις τροφές και τα υγρά, απαιτώντας αυτό να λέγεται Τάϊ Τζι Τσουάν. Ο τάφος του Τσεν Που δεν έχει τίποτα για να δείξει ότι ήταν ειδικευμένος στις πολεμικές τέχνες ή ότι έχει δημιουργήσει το Τάϊ Τζι Τσουάν, δεδομένου ότι η οικογένεια Τσεν ήταν διάσημη για τις Πολεμικές Τέχνες της, για γενεές, κερδίζοντας επάξια το όνομα οικογένεια Πάο Τσούϊ Τσεν "Pao Chui Chen". Έτσι αυτή η θεωρία έχει αποδειχθεί ότι είναι ψεύτικη.

 

Η θεωρία του Τσεν Ουόνγκ Τινγκ 

Αυτή η θεωρία δημιουργήθηκε αρχικά από τον Τανγκ Χάο (Tang Hao). Βάσισε τη θεωρία του σε μια σημείωση που υπήρχε, στο Οικογενειακό εγχειρίδιο του Τσεν, το γνωστό Τσεν Που Σι Τζια (Chen PU Si Jia ) ότι ο Τσεν Ουόνγκ Τινγκ (1597-1664) ήταν ο δημιουργός των Πολεμικών Τεχνών Τσεν, εμπεριεχομένων των σπαθιών και λογχών, και στην υπόθεση ότι η οικογένεια Τσεν δεν έμαθε τις τέχνες αυτές σε κανέναν εκτός από την οικογένεια Τσεν. Σύμφωνα με τα χρονικά του νομού Ουέν (Wen), ο Τσεν Ουόνγκ Τινγκ υπηρετούσε ως ανώτερος υπάλληλος στην επαρχία Σαντούνγκ (Shantung) από το 1618 έως 1621 και ήταν ανώτερος υπάλληλος υπεύθυνος για τη φρουρά στο νομό Ουέν το 1641. 

 

Η θεωρία διαμορφώθηκε περαιτέρω από τον Γκου Λίου Σιν (Gu Liu Xin), καλό φίλο του Τανγκ Χάο. Έγραψε ένα ποίημα που αναφερόταν στον Τσεν Ουόνγκ Τινγκ και δήλωνε ότι ο Τσεν Ουόνγκ Τινγκ δημιουργούσε Πυγμαχία όταν βαριόταν και ένα τύπο τραγουδιού Πυγμαχίας αφιερωμένο στον Τσεν Ουόνγκ Τινγκ ως απόδειξη της θεωρίας αυτής. 

 

Ο τύπος τραγουδιού Πυγμαχίας που αποδίδεται στον Τσεν Ουόνγκ Τινγκ αναφέρεται στο εγχειρίδιο Λιανγκ Γι Τανγκ Μπεν (Liang Yi Tang Ben) της Πυγμαχίας Τσεν και είναι επίσης το μόνο παλιό κείμενο που καταγράφει ένα στυλ Πυγμαχίας αποκαλούμενο "Οι 13 στάσεις". Το περιεχόμενό του είναι μια προσθήκη σε ένα παλαιό βιβλίο αποκαλούμενο Ουέν Σιου Τανγκ Μπεν "Wen Xiu Tang Ben", που όμως δεν καταγράφει οποιαδήποτε μορφή αποκαλούμενη 13 στάσεις. Έτσι είναι πιθανό το βιβλίο Λιανγκ Γι Τανγκ Μπεν είναι ένα πιο πρόσφατο βιβλίο με τις προσθήκες που δεν βρίσκονται στην αρχική μεταφορά της Πολεμικής Τέχνης της Οικογένειας Τσεν. Το ποίημα που αποδίδεται στον Τσεν Ουόνγκ Τινγκ βρίσκεται στο βιβλίο Λιανγκ Γι Τανγκ Μπεν και δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο για να επικυρωθεί. 

 

Ένας άλλος παλιός συγγραφέας της οικογένειας Τσεν είναι ο Τσεν Τζι Μινγκ (Chen Zhi Ming). Ήταν αυτός που συνόδευσε τους Τανγκ Χάο και Γκου Λίου Σιν στο ταξίδι τους στο Τσεν Τζια Γκου (Chen Jia Gou) για να ερευνήσουν τις ρίζες και την προέλευση του Τάϊ Τζι Τσουάν. Η εργασία του είναι έτσι τόσο σημαντική όσο και των δύο ερευνητών, σε ότι αφορά τα στοιχεία για τις πρόωρες Πολεμικές τέχνες της Οικογένειας Τσεν. 

 

Ο Τσεν Σιν επίσης έγραψε το "Βιβλίο Πυγμαχίας Τρία Τρία" (Pu san san quan) που χρησιμοποιεί τις θεωρίες του Τάϊ Τζι Τσουάν για να συμπληρώσει τις θεωρίες του Χσινγκ-Ι (Hsing-I). Περιέχει 3 από τις 10 Τεχνικές του Χσινγκ-Ι. Ο Τανγκ Χάο αναφέρει επίσης ότι ο Τσεν Ουόνγκ Τινγκ είχε χρησιμοποιήσει 29 από τις 32 στάσεις Πυγμαχίας του βιβλίου του στρατηγού Τσι Τζι Κουάνγκ (Qi Ji Kwang's 1528-1587) με τίτλο Τζι Σιάο Σιν Σου (Ji Xiao Xin Shu). 

 

Από τα ανωτέρω στοιχεία, είναι αρκετά σαφές ότι η οικογένεια Τσεν έμαθε και τέχνες που δημιουργήθηκαν και διδάχτηκαν έξω από το χωριό Τσεν. Βασισμένη σε αυτό, η θεωρία ότι ο Τσεν Ουόνγκ Τινγκ έφτιαξε το Τάϊ Τζι Τσουάν δεν μπορεί να υποστηριχθεί.

 

Η τέχνη της Οικογένειας Τσεν Πάο Τσούϊ (Pao Chui) 

Η οικογένεια Τσεν αφομοίωσε όλες τις Πολεμικές τέχνες που διδάχτηκαν κατά καιρούς οι διάφοροι εκπρόσωποι της οικογένειας και δημιούργησαν την δική τους έκδοσή, προσθέτοντας την δική τους προσωπική ιδιοσυγκρασία. Το Κανόνι που σφυροκοπά της οικογένειας Τσεν γνωστό σαν Τσεν Πάο Τσούϊ (Chen Pao Chui) είναι φτιαγμένο από το αρχικό και παραδοσιακό Στυλ, Το Κανόνι που σφυροκοπά γνωστό σαν Πάο Τσούϊ (Pao Chui) του Ναού Σαολίν. Το Σουνγκ Τάϊ Τζου Τσανγκ Τσουάν (Sung Tai Zhu Chang Quan), που διδάσκεται από την οικογένεια Τσεν ακόμα και στις μέρες μας είναι σχεδόν μίμηση του Χονγκ Τσουάν (Hong Quan), γνωστό σαν Κόκκινη Γροθιά του Ναού Σαολίν. 

 

Από αυτό βγήκαν πέντε ρουτίνες Πάο Τσούϊ της οικογένειας Τσεν και μια ρουτίνα "Κοντινών Κτυπημάτων" (Duan Da). Σε σύνολο είναι 108 τεχνικές.

 

:: Σαολίν και Τσεν :: 

 

Κόκκινη Γροθιά του Σαολίν (Shaolin Hong Quan) 

Ο Λιανγκ Γι Τανγκ Μπεν καταγράφει ότι στο χωριό Τσεν εξασκούνταν σε "τέσσερα μικρά σύνολα κόκκινης Γροθιάς" . Η Κόκκινη Γροθιά είναι της Διδασκαλίας του Σαολίν. Δεδομένης της καλής σχέσης μεταξύ του Χωριού Τσεν και του ναού Σαολίν, δεν είναι περίεργο ότι αυτό το στυλ θα ασκούταν εκεί. Η Κόκκινη Γροθιά επίσης ασκείται ευρέως και στην επαρχία Σανσί (Shanxi), σε διαφορετικές μορφές και σύνολα, το Τάϊ Τζου Τσουάν (Tai Zhu Quan) είναι ένα από αυτές. Τονίζει τις χαμηλές στάσεις, τη μαλακή χρήση των μυών, χρησιμοποιώντας το μυαλό αντί της δύναμης, ξαφνική χρήση δύναμης, άμυνα και στις τέσσερις κατευθύνσεις. 

 

Το Κανόνι που σφυροκοπά (Pao Quan ή Pao Chui) 

Το Κανόνι που σφυροκοπά αποτελείται από 3 σετ κινήσεων. Όλα τα σετ χρησιμοποιούν τεχνικές που χτυπούν όπως το σφυροκόπημα των κανονιών. Οι σταθερές θέσεις και τα ισχυρά, εκρηκτικά χτυπήματα χαρακτηρίζουν αυτό το στυλ. Ακόμα και σήμερα στο Σαολίν το Πάο Τσουάν θεωρείται βασική γνώση. 

 

Οι στάσεις είναι παρόμοιες με αυτές του Τσεν Τάϊ Τζι Τσουάν. Η Κλωτσιά ανεμοστρόβιλου Σουέν Φου Τζιάο (Xuen Fung Jiao), Πυροβόλα σε σειρά διάταξης Λιέν Χουά Πάο (Lien Huan Pao) και πολλές ακόμα, δείχνουν ότι υπάρχει άμεση σχέση με το Πάο Τσούϊ της οικογένειας Τσεν. 

 

Το Κοντάρι του Σαολίν 

Ο ναός Σαολίν είναι πολύ γνωστός για τις πολεμικές τέχνες του. Από τις τέχνες όπλων του Σαολίν, πιθανώς η διασημότερη είναι η τέχνη του Κονταριού. Ήταν το αγαπημένο όπλο των μοναχών Σαολίν και αυτοί σπάνια έφευγαν από το Ναό χωρίς αυτό. 

 

Ο Τσεν Τζι Μινγκ επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές Κονταριού της οικογένειας Τσεν δημιουργήθηκαν από το ναό Σαολίν. Το βιβλίο "Το στυλ Καθιστός Άρχατ" έχει γραμμένο: 

 

"Ο παλαιότερος ναός είναι ο ναός Σαολίν, οι αίθουσες είχαν 500 μοναχούς... εάν θέλετε να ξέρετε από που προήλθε αυτό το κοντάρι, ο καθιστός Άρχατ το έδωσε εκεί...." 

 

Ο Γκου Λίου Σιν έκανε μια σύγκριση μεταξύ των τεχνικών κονταριού της οικογένειας Τσεν και των τεχνικών κονταριού του Ναού Σαολίν και δήλωσε ότι ήταν πράγματι σχετικοί, έχοντας την ίδια θεωρία, τις ίδιες κινήσεις σώματος, χεριών και ποδιών.

Τμήματα

Παιδικό (τάϊτσι τσουάν - wu gong)

OneStep (χορός και τάϊτσι τσουάν)

QiGong - streching για όλες τις ηλικίες

Τρίτη - Πέμπτη 18:00 - 19:00

Δευτέρα - Τετάρτη 19:30 - 21:00

Δευτέρα - Τετάρτη 18:30 - 19:30

Ενηλίκων (τάϊτσι τσουάν - Shaolin wu gong)

 

Τρίτη - Πέμπτη 19:00 - 20:30 21:00 - 22:30

 

Πολιτιστικό Κέντρο Σαολίν Καλλιθέας "Φίδι - Γερανός" : Καλυψούς 69, 17672 Καλλιθέα - Αθήνα | Κινητό: +306982964170 .
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου τoυ http://www.taiji.gr, διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993, σχετική Οδηγία Ε.Ε. 29/2001/EC και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.