A+ R A-

Ιστορία του Σαολίν Γου Κούνγκ

Το Σαολίν Κούνγκφου αναφέρεται στο παραδοσιακό πολιτισμικό σύστημα που έχει διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο πολιτιστικό περιβάλλον του ναού Σαολίν, στο βουνό Σονγκ μετά από μακρόχρονη ιστορική πορεία. Βασίζεται στη πεποίθηση της εσωτερικής δύναμης και αντικατοπτρίζει πλήρως τη σοφία του Τσαν. Οι πολεμικές τέχνες που ασκούνται από τους μοναχούς του ναού Σαολίν αποτελούν τη σημαντικότερη μορφή αυτής της έκφρασης. 
Το Σαολίν Κούνγκφου περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα τεχνικής και θεωρίας, με τις πολεμικές τέχνες ως σημαντικότερη μορφή έκφρασής του.
Το Σαολίν Κούνγκφου είναι ένα τεράστιο και καλά αναπτυγμένο τεχνικό σύστημα, σε αντίθεση με τις πολλές "σχολές" ή "στυλ" των άλλων πολεμικών τεχνών. Οι κινέζικες πολεμικές τέχνες είναι περίπλοκες στη δομή και σε αφθονία σχολών.
Σύμφωνα με ιστορικά αρχεία, το Σαολίν Κούνγκφου είναι η μοναδική σχολή ανάμεσα στις χιλιάδες σχολές των κινεζικών πολεμικών τεχνών, η οποία διαθέτει μια μακρά ιστορία, ένα πλήρες σύστημα και το υψηλότερο επίπεδο των δεξιοτήτων. Οι οδηγοί τεχνικών που έχουν μεταβιβαστεί κατά τη διάρκεια πολλών γενεών του ναού Σαολίν δείχνουν ότι υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες σειρών δεξιοτήτων του Σαολίν Κούνγκφου, από τις οποίες μόνο αρκετές δεκάδες είναι ευρέως γνωστές και εξασκούνται.
Υπάρχουν 72 μοναδικά σύνολα δεξιοτήτων με όλα τα είδη εξειδικευμένων τεχνικών του Κούνγκφου, όπως Τσιγκόν, αρπαγών, πάλης, εξαρθρώσεων, σε ζωτικά σημεία του σώματος, κλπ. Αυτό το ευρύ σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί ένα τεράστιο και τεχνικά ταξινομημένο σύστημα, οργανωμένο με βάση τις ειδικές κατηγορίες και τα επίπεδα δυσκολίας.
Το Σαολίν Κούνγκφου παρουσιάζεται με την κίνηση του ανθρώπινου σώματος, όπως η επίθεση, η άμυνα και η πάλη, ως βάση και με σειρές κινήσεων ως τις βασικές του μονάδες. Οι σειρές αποτελούνται από ομάδες κινήσεων, ο σχεδιασμός και οι ρυθμίσεις των οποίων βασίζονται στην ιατρική γνώση της αρχαίας Κίνας και είναι σύμφωνες με τον κανόνα της κίνησης του ανθρώπινου σώματος. Οι κινήσεις των σειρών δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο συνδυασμό κίνησης και ακινησίας, ισορροπώντας μεταξύ Γιν και Γιανγκ, αλληλοσυμπληρώνοντας τη σκληρότητα και την απαλότητα, και ενσωματώνοντας το πνεύμα και τη μορφή.
Η πιο γνωστή αρχή είναι οι "Έξι Αρμονίες», που αποτελείται από τις τρεις εξωτερικές αρμονίες (ισχίο και ώμοι, αγκώνες και γόνατα, χέρια και πόδια) και τις τρεις εξωτερικές αρμονίες (νους και πρόθεση, πρόθεση και Τσι, Τσι και δύναμη). 
Η πεποίθηση των αρχαίων κινέζων στην «ενότητα του ανθρώπου με τη φύση" υποδηλώνει πως μόνο οι κινήσεις που ταιριάζουν στη φυσική δομή του ανθρώπινου σώματος μπορεί να ονομάζονται σωστές. Το Σαολίν Κούνγκφου έχει δοκιμαστεί από την ιστορία επί μακρόν, και το οποίο συνέχιζε να διατηρεί την ουσία του Τσαν, ενώ συγχρόνως ξερίζωνε ότι ήταν ανεπιθύμητο, και υποβαλλόταν σε συνεχή αλλαγή και αυτο-αναμόρφωση. 
Ως αποτέλεσμα, το Σαολίν Κούνγκφου δίνει πλήρη λειτουργία στο δυναμικό του ανθρώπινου σώματος και έχοντας επιτύχει τη βέλτιστη μορφή της κίνησης για το ανθρώπινο σώμα, αφήνοντας το περιθώριο στους ασκούμενους να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν.
--------------------------------------------------------------------------------

Οι κινεζικές πολεμικές τέχνες είναι περίπλοκες στη δομή και άφθονες σε στυλ και σχολές.
Σύμφωνα με ιστορικά αρχεία, το Σαολίν Κούνγκφου είναι μία σχολή ανάμεσα σε χιλιάδες σχολές κινεζικών πολεμικών τεχνών, η οποία απολαμβάνει μια μεγάλη ιστορία και ένα πλήρες πνευματικό, φυσικό, και διανοητικό σύστημα. 
Το Σαολίν Κούνγκφου δεν είναι απλά μία σχολή ή ένα στυλ πολεμικής τέχνης, , αλλά ένα βαθυστόχαστο σύστημα πολεμικών τεχνών με πλούσιο περιεχόμενο.
Το Σαολίν Κούνγκφου μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο κατηγορίες: γυμνά χέρια και όπλα, ενώ τα όπλα μπορούν να διαιρεθούν σε μακριά όπλα, κοντά όπλα, και μαλακά όπλα και ούτω καθεξής. Επίσης, το Σαολίν Κούνγκφου μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος της δεξιότητας, όπως για παράδειγμα, γροθιά, σπάθα, λόγχη, σπαθί, επιδέξιο χτύπημα και τσιγκόν.
Στις απαρχές του, όταν διαμορφώθηκε το Κούνγκφου, οι περισσότερες πολεμικές τέχνες αφορούσαν ουσιαστική τη μάχη και βαθμιαία αναπτύχθηκαν με περισσότερες κινήσεις και διαμόρφωσαν τελικά το πολυσύνθετο σύνολο του Κούνγκφου.
Σύμφωνα με τα διάφορα εγχειρίδια Κούνγκφου που προέρχονταν από το ναό Σαολίν, το Σαολίν Κούνγκφου περιλαμβάνει 708 σειρές κινήσεων, όπου συμπεριλαμβάνονται 552 φόρμες με χέρια και όπλα, και άλλες 156 φόρμες όπως οι 72 μοναδικές δεξιότητες, τσιγκόν, αρπαγές, πάλη, ζωτικής σημασίας σημεία του σώματος, κ.λπ. 
Συνολικά, υπάρχουν 545 φόρμες, όπου συμπεριλαμβάνονται 178 φόρμες γροθιάς, 193 φόρμες όπλων, 59 φόρμες μάχης, καθώς επίσης και 115 άλλες φόρμες.
Αυτές οι φόρμες και οι μαχητικές δεξιότητες διαμορφώνουν ένα επιμελημένο σύστημα Πολεμικής Τέχνης, άμεσα συνδεδεμένο με τη παράδοση και τη κουλτούρα του Σαολίν.

--------------------------------------------------------------------------------


Η κληρονομιά των Πολεμικών Τεχνών του Σαολίν πραγματοποιείται αυστηρά μέσω της μετάδοσης από τους δασκάλους στους μαθητές.
Αυτή η σχέση είναι η πιο θεμελιώδης επίδειξη της παραδοσιακής πατριαρχικής γενεαλογίας στο ναό Σαολίν.
Αυτό το σύστημα της γενεαλογίας τις ρίζες της δομής της αρχαίας κινεζικής κοινωνίας και βοήθησε στην ανοικοδόμηση των εξαιρετικά ισχυρών κοινωνικών δεσμών. 
Το πατριαρχικό σύστημα γενιών του Σαολίν καθιερώθηκε το 13ο αιώνα, όταν ανέλαβε ηγούμενος του μοναστηριού ο Φουγιού, δάσκαλος του Τσαν της σχολής Τσαοτούνγκ.
Ο Σεβάσμιος Δάσκαλος Φουγιού, μετέτρεψε το μοναστήρι Σαολίν σε μία κλειστή οικογένεια, με αυστηρή πατριαρχική ιεραρχία και συνέχεια. Η υιοθέτηση αυτής της ιεραρχίας, είχε εκτεταμένη επίδραση τόσο στο ναό όσο και στο Σαολίν Κούνγκφου.
Στο απόγειο της ιστορικής επιρροής του, ο ναός Σαολίν ήταν ο επικεφαλής και είχε υπό την κηδεμονία του άλλους 25 ναούς. Το 13ο έτος της περιόδου Γιουντζένγκ κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Τσινγκ, δηλαδή το 1735, η αυτοκρατορική κυβέρνηση αναδιοργάνωσε τη πατριαρχική ηγεμονία του ναού Σαολίν.
 Σήμερα, ο ναός Σαολίν έχει υπό τη κηδεμονία του δέκα ναούς με συνολικά 150 μοναχούς.
Ο δάσκαλος Φουγιού, κατέγραψε ένα σύστημα για το καθορισμό της γενεαλογίας στο Σαολίν, διάρκειας 70 γενεών και είναι το εξής: Φου, Χουέι, Τζι, Τζ, Τζουό, Λιάο, Μπεν, Γιουέν, Κο, Ου, Τζόου, Χουνγκ, Που, Γκουάνγκ, Ζούνγκ, Ντάο, Τσινγκ, Τόνγκ, Σουάν, Ζου, Τσινγκ, Τζινγκ, Τζεν, Ρου, Χέι, Τζαν, Τζι, Τσουν, Τζεν, Σου, Ντε, Σινγκ, Γιούνγκ, Γιάν, Χέν, Μιάο, Τι, Τσανγκ, Τζιέν, Γκου, Σιν, Λανγκ, Τζάο, Γιόου, Σεν, Σινγκ, Μινγκ, Τζιέν, Τσουνγκ, Τζουό, Τζουνγκ, Τζενγκ, Σαν, Σι, Τσαν, Τζιν, Τσουέ, Γιουάν, Τζι, Ντου, Σουέ, Τινγκ, Ουέι, Ντάο, Σι, Γιν, Ρου, Γκουέι, Σουάν, Λου.Αυτό το σύστημα των 70 λέξεων, έχει μετατρέψει το Σαολίν σε μία πολυμελή οικογένεια. Όλοι οι μοναχοί του ναού Σαολίν θα πρέπει να γνωρίζουν αυτούς τους 70 χαρακτήρες και να τους θυμούνται. Σήμερα, οι μοναχοί στο ναό Σαολίν ακολουθούν ακόμα το γενεαλογικό σύστημα Φουγιού, από το 13ο αιώνα. 
Σε διάστημα σχεδόν 800 χρόνων, έχουν υπάρξει ήδη περισσότερες από 30 γενεές και σήμερα έχουμε τις γενεές Γιουνγκ, Γιαν, και Χενγκ που συνοδεύουν το βουδιστικό όνομα των μοναχών.

Τμήματα

Παιδικό (τάϊτσι τσουάν - wu gong)

OneStep (χορός και τάϊτσι τσουάν)

QiGong - streching για όλες τις ηλικίες

Τρίτη - Πέμπτη 18:00 - 19:00

Δευτέρα - Τετάρτη 19:30 - 21:00

Δευτέρα - Τετάρτη 18:30 - 19:30

Ενηλίκων (τάϊτσι τσουάν - Shaolin wu gong)

 

Τρίτη - Πέμπτη 19:00 - 20:30 21:00 - 22:30

 

Πολιτιστικό Κέντρο Σαολίν Καλλιθέας "Φίδι - Γερανός" : Καλυψούς 69, 17672 Καλλιθέα - Αθήνα | Κινητό: +306982964170 .
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου τoυ http://www.taiji.gr, διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993, σχετική Οδηγία Ε.Ε. 29/2001/EC και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.